Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Buổi Thuyết trình Thứ-2 của Tiểu Ban Duyệt Xét Việc Thực Hiện Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Việt Úc và Bảo Tàng của CĐNVTD-VIC


Melbourne, ngày 1 tháng 2 năm 2023

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã nhận được thư từ Tiểu Ban Duyệt Xét (TB) việc thực hiện Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Việt Úc và Bảo Tàng (‘Dự Án’) như sau:

Sau buổi thuyết trình đầu tiên của Tiểu Ban Duyệt Xét (TB) việc thực hiện Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Văn Hóa Việt Úc và Bảo Tàng (‘Dự Án’) hôm Chủ Nhật 15/1/2023 vua qua, chúng tôi nhận được nhiều tài liệu, tin tức, quan tâm và góp ý của từ chính quyền liên hệ và quý đồng hương. TB chân thành cảm ơn sự đóng góp tích cực của quý đồng hương.

TB cũng đã gửi thư mời những nhân sự trong cộng đồng có liên hệ đến Dự Án. Chúng tôi thiết tha kêu gọi sự hợp tác của quý vị nhằm làm sáng tỏ các vấn đề khúc mắc của Dự Án.

Mục đích chính yếu của TB là tìm hiểu những điểm quan trọng của Dự Án trong đó có việc xác định pháp nhân nào có quyền sở hữu Dự Án cần làm sáng tỏ và đưa ra những đề nghị thực tiễn và hợp lý để Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu – Victoria cứu xét.

Do đó, TB kính mời quý đồng hương tham dự buổi thuyết trình thứ hai theo kế hoạch nhằm trình bày với quý vị những việc TB đã đạt được trong thời gian qua.

Ngày: Chủ Nhật, 19/02/2023

Thời gian: 2-4 giờ chiều

Địa điểm: Văn Phòng Hội Phụ Nữ Việt Úc, 8 Parsons Avenue, Springvale VIC 3171

Trân trọng,

Thay mặt TB,

Đinh Hiếu

Ban Chấp Hành Cộng Đồng kính mời quý đồng hương tham dự buổi thuyết trình nêu trên. Sự hiện dịên đông đảo của quý vị sẽ là niềm khích lệ lớn cho Tiểu Ban Duyệt Xét.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin mạn phép nhắc lại quý đồng hương có thể tiếp tục gửi tài liệu, tin tức, quan tâm và góp ý trực tiếp đến Tiểu Ban Duyệt Xét qua các phương cách sau đây:

  1. Điện thư: reviewpanel@vcavic.org.au
  2. Bưu điện: PO Box 315, Camberwell VIC 3124

Trân trọng kính báo,

TM BCH CĐNVTD-VIC

Phó Quốc Vân

Tổng Thư Ký/Phát Ngôn Viên