Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Ba 7/9

      NSW đã ghi nhận 1,220 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Thật đáng buồn là có 8 người đã tử vong.

      Hiện nay mức dân số NSW đã được chủng ngừa liều đầu tiên là 74%. Xin cảm ơn mọi người đã giúp chúng tôi tiến gần đến các mức chỉ tiêu. Xin quý vị hãy đi chủng ngừa. Đừng để bị bỏ lại phía sau khi NSW bắt đầu mở cửa trở lại. Hãy đặt hẹn càng sớm càng tốt, để được chủng ngừa liều đầu tiên và liều thứ nhì của quý vị, qua trang mạng nsw.gov.au

      Những người ở mọi lứa tuổi đều có thể nhập viện vì COVID, do đó bất cứ ai cũng không nên tự mãn, lơ là đối với COVID. Mức chủng ngừa cao là cách tốt nhất của chúng ta để đối phó với siêu vi và ngăn ngừa việc tử vong và nhập viện.

      Các khu vực cần quan tâm nhất của Greater Sydney là Guildford, Auburn, Merrylands, Greenacre, Bankstown, Liverpool, Yagoona, Punchbowl, Bass Hill, Granville.

      Cũng có các ca nhiễm gia tăng tại vùng Central Coast. Xin quý vị tiếp tục cảnh giác và đi xét nghiệm.

      Các thuốc chủng ngừa COVID-19 đều an toàn. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại gì về việc chủng ngừa, vui lòng thảo luận với bác sĩ của quý vị. Việc chủng ngừa là một lựa chọn giúp bảo vệ quý vị, gia đình và cộng đồng của quý vị.

      Chúng tôi biết rằng thật là khó khăn khi phải sống cách xa gia đình, bạn bè, và cộng đồng. Hiện giờ, chúng ta hãy tìm các cách thức để hỏi thăm nhau. Hãy gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn.

      Ở nhà và đi chủng ngừa là cách thức sẽ giúp chúng ta vượt qua thời gian này.