Sunday, April 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Bỏ phiếu sớm bắt đầu tuần tới: Hãy lên kế hoạch bỏ phiếu của bạn


Hàng trăm trung tâm bỏ phiếu sớm sẽ hoạt động trên khắp nước Úc trong thời gian bỏ phiếu sớm kéo dài 2 tuần bắt đầu vào tuần tới.

• Các trung tâm bỏ phiếu sớm mở tại NT, TAS, VIC & WA vào Thứ Hai ngày 2 tháng 10

• Các trung tâm bỏ phiếu sớm mở tại ACT, NSW, QLD & SA vào Thứ Ba ngày 3 tháng 10

o Thứ Hai ngày 2 tháng 10 là ngày nghỉ lễ ở một số tiểu bang.

o Theo luật trưng cầu dân ý, các trung tâm bầu cử không thể mở cửa vào ngày nghỉ lễ.

Vị trí trung tâm bỏ phiếu sớm, ngày và giờ mở cửa có sẵn trên trang mạng AEC thông qua công cụ định vị trung tâm bỏ phiếu của chúng ta.

Giám đốc Ủy ban Bầu cử Úc, ông Tom Rogers đang khuyến khích cử tri lên kế hoạch bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên ở Úc kể từ năm 1999.

“Các cuộc trưng cầu dân ý liên bang là những sự kiện trực tiếp giống như các cuộc bầu cử –đây là lần đầu tiên cả nước ngồi lại với nhau sau gần một phần tư thế kỷ để đưa ra tiếng nói của mình về khả năng thay đổi Hiến pháp”, ông Rogers nói.

“Nếu bạn có thể bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 10 thì đó là điều bạn nên làm. Tuy nhiên, nếu hoàn cảnh của bạn có thể ngăn cản bạn làm điều đó thì bạn cần suy nghĩ về các lựa chọn bỏ phiếu sớm có sẵn và bỏ phiếu tùy theo hoàn cảnh của bạn”.

“Hãy nhớ rằng, bắt buộc phải bỏ phiếu cho tất cả người Úc đã đăng ký”.

Is voting compulsory | AEC TV

Bỏ phiếu qua bưu điện

Nếu bạn không thể đến địa điểm bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu sớm hoặc ngay trong ngày bỏ phiếu, bạn có thể đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện tại đây. Đơn đăng ký sẽ đóng vào Thứ Tư ngày 11 tháng 10 lúc 6 giờ chiều giờ địa phương.

Làm theo hướng dẫn bình chọn

Ngoài việc lập kế hoạch bỏ phiếu khi nào và ở đâu, điều quan trọng là phải biết cách bỏ phiếu chính thức trong cuộc trưng cầu dân ý.

Khi bạn đi bỏ phiếu, bạn sẽ nhận được một lá phiếu có một câu hỏi –câu hỏi đó sẽ hỏi xem bạn có chấp thuận thay đổi được đề xuất hay không. Trên lá phiếu trưng cầu dân ý, bạn cần ghi rõ phiếu bầu của mình bằng cách viết rõ ràng ‘Yes’ hoặc ‘No’ vào ô, đầy đủ và bằng tiếng Anh. (NQ)