Sunday, December 10, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

BNG Úc tóm lược cuộc Đối thoại Nhân quyền với VN lần thứ 18


VOICE Australia 18/5/2023 – Bộ Ngoại Giao Úc hôm nay họp để tóm lược cuộc Đối thoại Nhân quyền với VN ngày 24/4, cho các tổ chức ở Úc hồi tháng 3 đã góp ý khi BNG đang chuẩn bị Đối thoại.

Bà Bronte Moules (Đặc sứ Nhân Quyền đầu tiên của Úc) mở đầu rằng không thể đi quá sâu vào chi tiết, nhưng cuộc Đối thoại kéo dài 1 ngày này đã trao đổi về nhiều đề tài, từ tù nhân lương tâm, đến đồng bào thiểu số, đến một chương trình về “hướng dẫn về an toàn internet và nhân quyền”,.. 

HỎI ĐÁP

Trong phần hỏi đáp, VOICE Australia hỏi: Những nhà hoạt động trong VN thường xuyên bị các hacker tấn công, vậy chương trình an toàn internet vừa nói có sẽ giúp họ tự vệ không? Nếu không thì BNG có xét đến họ chưa? 

Câu trả lời là Không, và Chưa.

Nhiều tổ chức khác hỏi về ảnh hưởng của biến động môi trường lên nhân quyền, về việc nhà nước CSVN chối là không đàn áp đồng bào thiểu số dù đã có nhiều bằng chứng,..

Các cuộc họp này của BNG dùng quy ước gọi tắt là “Chatham”, theo đó thì sau khi họp có quyền kể lại điều gì đã được nói, nhưng không được tiết lộ ai nói. 

KIÊN TRÌ 

Như dự đoán, những đề nghị trong tài liệu Đệ trình mà VOICE Australia nộp BNG vào thời gian đó đã không được nhắc đến, thí dụ như: Sứ quán Úc hãy nói chuyện với thân nhân của các tù nhân để tìm hiểu điều kiện sống và cưỡng bách lao động trong tù. 

Tuy nhiên, VOICE Australia sẽ kiên trì – đôi khi kiên trì cũng thành công. Luật Magnitsky của Úc, hiệu lực từ cuối năm 2021, là kết quả của cuộc vận động suốt mấy năm của nhiều người nhiều nhóm khắp Úc Châu từ các cộng đồng Việt, Myanmar, Hồng Kông,.., trong đó có VOICE và VOICE Australia. 

Buổi họp chấm dứt sau khoảng 1h. (VA)