Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

AEC kêu gọi cử tri trẻ đăng ký trước thời hạn trưng cầu dân ý 18/9


Ủy ban Bầu cử Úc (Australian Electoral Commission – AEC) đã kêu gọi những người trẻ tuổi Úc đăng ký trước cuộc trưng cầu dân ý về Tiếng nói Bản địa trước quốc hội khi thời hạn đến gần.

Giám đốc AEC Tom Rogers đang kêu gọi người dân đăng ký bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý. Hình SMH

Giám đốc AEC, Tom Rogers cho biết Ủy ban Bầu cử Úc đang nỗ lực thu hút nhiều người hơn vào danh sách bầu cử trước thời hạn ngày 18 tháng 9.

“Đừng trì hoãn —nếu làm vậy, bạn có thể là một trong số rất ít người đủ điều kiện chưa sẵn sàng bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên sau gần một phần tư thế kỷ”, ông Rogers nói trong một tuyên bố.

Ông cho biết đây sẽ là cơ sở dân chủ tốt nhất để tham gia mà đất nước Úc từng thấy.

Ông Rogers cho biết: “Kể từ khi công bố cuộc trưng cầu dân ý năm 2023, đã có hơn 143,000 giao dịch đăng ký được gửi –khoảng 11,000 mỗi ngày”.

Hiện có hơn 17.5 triệu người Úc có tên trong danh sách bầu cử, nghĩa là ít nhất 97.5% tổng số người Úc đủ điều kiện đã đăng ký bỏ phiếu.

Hạn chót đăng ký là 8 giờ tối Thứ Hai ngày 18 tháng 9. (NQ)