AEC: Bầu cử Liên bang ‘phức tạp và thử thách’ chính thức kết thúc


Cuộc Bầu cử Liên bang đã chính thức kết thúc, với việc Ủy ​​viên bầu cử Tom Rogers đã trả lại văn bản cho Toàn quyền David Hurley vào ngày Thứ Năm 23/6 và các Thống đốc Tiểu bang vào đầu tuần.

Ông Rogers cho biết cuộc bầu cử ngày 21 tháng 5 là cuộc bầu cử phức tạp và đầy thử thách nhất trong lịch sử của Úc.

Ông nói: “AEC đã rút tất cả các điểm dừng để tiến hành một cuộc Bầu cử Liên bang, bất chấp các điều kiện COVID, đáp ứng các tiêu chuẩn cao mà người Úc mong đợi về tính minh bạch, an ninh và chính xác của bầu cử”.

Ủy ban bầu cử đã thuê hơn 121,000 nhân viên để giúp điều hành cuộc bầu cử và hoàn thành việc kiểm phiếu.

Ông Rogers nói: “Họ đã làm việc nhiều giờ trong một môi trường COVID đầy thử thách và tiếp sức cho quá trình bầu cử kéo dài”.

Ông Rogers đã cảm ơn các nhân viên vì công việc đó.

Đảng Lao Động kết thúc cuộc bầu cử với việc nắm giữ 77 ghế trong Hạ viện, và Liên minh là 58.

Có 10 độc lập, 4 đảng Xanh, cộng với Bob Katter và Rebekha Sharkie của Centre Alliance. (NQ)