98%: Omicron hiện là biến thể thống trị của Victoria


Bản cập nhật của Giám đốc Y tế Victoria vào ngày Thứ Bảy 12/2 cho biết hầu hết các trường hợp trong tiểu bang trong vài tháng qua là biến thể Omicron.

Thử nghiệm bộ gen được thực hiện trên 10,222 mẫu thu thập từ đầu tháng 12 năm ngoái đến đầu tháng 2.

Trong số đó, 98% dương tính với biến thể Omicron đang được quan tâm.

Tại sao tôi không thể tìm ra biến thể Covid-19 mà tôi đã có?

Nhưng khi mà con số trường hợp “bùng nổ”, phân loại biến thể dừng lại.

Đó là bởi vì việc tìm ra chủng virus nào có trong mẫu dương tính cần rất nhiều thời gian và tốn rất nhiều tài nguyên khi thực hiện trên quy mô lớn.

NSW Health đã thông báo chấm dứt tiến hành giải trình tự bộ gen đối với mọi trường hợp mới vào ngày 18 tháng 12, nói rằng:

Với số lượng cao các ca COVID-19 hiện nay ở NSW, NSW Health sẽ chỉ thực hiện giải trình tự bộ gen cho biến thể Omicron trong những trường hợp mà nó sẽ tạo ra sự khác biệt về mặt lâm sàng đối với việc chăm sóc bệnh nhân.

Ví dụ, sẽ thông báo các lựa chọn điều trị vì một số liệu pháp có tác dụng với Delta nhưng không phù hợp với Omicron và trong các tình huống mà sẽ thông báo cho hành động y tế cộng đồng. (NQ)