Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

8/9: Victoria ghi nhận 2,102 trường hợp mới & 24 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 2,102 trường hợp mới và 24 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là giảm so với 2,237 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 227 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria, trong đó có 15 người trong khu ICU và 4 người đang dùng máy thở.

Con số này tăng nhẹ so với 222 trường hợp nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 18 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 1,634 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh và 468 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 11,995 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 69.8% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)