8/4: Victoria báo cáo 11,192 trường hợp mới & 4 tử vong


11,192 trường hợp mới được báo cáo vào ngày hôm nay, cùng với 4 trường hợp tử vong. Con số của ngày hôm nay là giảm đi phần nào từ 12,314 trường hợp mới của ngày hôm qua.

Hiện có 335 người đang nằm trong các bệnh viện Victoria. Trong số đó, 12 người nằm trong khu ICU.

Victoria hiện có 63,985 trường hợp nhiễm virus đang hoạt động.

Trong số các trường hợp mới, 7,163 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh và 4,029 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 63,985 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 66.4% người lớn đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)