Thursday, November 30, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

7/5: Victoria ghi nhận 9,365 trường hợp mới & 9 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 9,365 trường hợp mới và 9 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay giảm từ 10,305 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 494 người đang nằm trong các bệnh viện Victoria, trong đó có 35 người trong khu ICU và 6 người đang dùng máy thở.

Con số này giảm nhẹ từ con số 502 trường hợp nhập viện, trong đó có 31 người trong khu ICU của ngày hôm qua.

Trong số các trường hợp mới, 6,414 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh và 2,951 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 60,310 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 66.6% trên 16 tuổi, đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)