Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

6/9: Victoria ghi nhận 2,375 trường hợp mới & 25 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 2,375 trường hợp mới và 25 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là tăng từ 1,709 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 260 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria, trong đó có 17 người trong khu ICU và 3 người đang dùng máy thở.

Con số này giảm nhẹ so với 266 trường hợp nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 14 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 1,986 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh, và 389 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 12,670 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 69.7% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)