6/5: Úc ghi nhận 43,068 trường hợp mới & 30 tử vong


Cả nước Úc đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong và 43,068 trường hợp mới.

Hiện có 3,125 người đang nằm trong các bệnh viện, trong đó có 127 người trong khu ICU.

Dưới đây là bản cập nhật COVID-19 của từng tiểu bang và vùng lãnh thổ vào ngày hôm nay:

• NSW: 7 trường hợp tử vong và 10,995 trường hợp mới.

• VIC: 9 trường hợp tử vong và 10,305 trường hợp mới.

• QLD: 11 trường hợp tử vong và 7,040 trường hợp mới.

• ACT: 1 trường hợp tử vong và 1,053 trường hợp mới

• NT: 1 trường hợp tử vong và 381 trường hợp mới.

• SA: 1 trường hợp tử vong và 2,874 trường hợp mới.

• TAS: không có tử vong và 1,107 trường hợp mới.

• WA: không có tử vong và 9,328 trường hợp mới. (NQ)