Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

3/3: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc


Dưới đây là tóm tắt nhanh về tin tức và con số các trường hợp mới từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, như đã báo cáo vào Thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2023.

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ hiện đã báo cáo số liệu thống kê về COVID-19 của họ hàng tuần thay vì thông qua các bản cập nhật hàng ngày đã được cung cấp trước đó trong đại dịch.

New South Wales

Tiểu bang NSW đã ghi nhận thêm 7,163 trường hợp mắc COVID-19, tăng từ 6,545 vào tuần trước.

Có 800 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 19 người trong khu ICU.

Có 29 trường hợp tử vong mới được công bố ngày hôm nay.

Victoria

Đã có thêm 3,016 trường hợp COVID-19.

Có 104 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 4 người trong khu ICU.

Có 23 trường hợp tử vong mới trong tuần này.

Queensland

Đã có 4,028 trường hợp mới ở Queensland trong tuần này, tăng từ 3,950.

Có 278 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 6 người trong khu ICU.

Queensland đã ghi nhận 23 trường hợp tử vong mới.

Nam Úc

Nam Úc đã ghi nhận 1,700 trường hợp mới trong tuần này.

Có 35 bệnh nhân COVID-19 nằm trong bệnh viện, trong đó có 1 người trong khu ICU.

Đã có 13 trường hợp tử vong được báo cáo trong tuần này.

Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT)

Đã có 491 trường hợp COVID-19 được ghi nhận trong tuần này.

Có 8 trường hợp trong bệnh viện.

ACT đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong trong giai đoạn báo cáo này.

Tây Úc

WA Health báo cáo tổng cộng 2,390 trường hợp.

Có 69 người trong bệnh viện với COVID-19.

Tiểu bang báo cáo 8 trường hợp tử vong mới trong tuần này.

Lãnh thổ phía Bắc (NT)

Lãnh thổ phía Bắc (NT) đã ghi nhận 90 trường hợp mới trong tuần này.

Có 3 người nằm trong bệnh viện.

Không có trường hợp tử vong mới đã được báo cáo. (NQ)