29/3: 59,626 trường hợp mới được ghi nhận trên toàn nước Úc


Đã có 59,626 trường hợp mới và 26 trường hợp tử vong được ghi nhận trên khắp nước Úc trong kỳ báo cáo mới nhất.

Hiện có 2,364 người đang điều trị tại bệnh viện, trong đó 119 người đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Hiện có khoảng 472,700 trường hợp đang hoạt động trên cả nước.

Victoria: Đã có thêm 5 trường hợp tử vong ở Victoria.

Hiện có 284 trường hợp phải nhập viện, với 33 người nằm trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU), và 6 trường hợp dùng máy thở.

Đã có 10,916 trường hợp mới trong ngày hôm nay.

New South Wales: Tiểu bang đã ghi nhận thêm 9 trường hợp tử vong.

Hiện có 1,283 trường hợp phải nhập viện, trong đó có 53 người đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Đã có 21,494 trường hợp mới được công bố trong ngày hôm nay.

Tasmania: Thêm 1 tử vong đã được công bố ở tiểu bang vào ngày hôm nay.

22 trường hợp phải nhập viện, nhưng Bộ Y tế Tasmania cho biết chỉ có 5 người trong số đó đang được điều trị đặc biệt cho các triệu chứng COVID-19.

2,324 trường hợp mới được công bố trong ngày hôm nay.

ACT: 49 người đang được điều trị tại bệnh viện vì COVID ở ACT, trong đó có 4 người đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Đã có 1,063 trường hợp mới trong ngày hôm nay.

Queensland: Đã có thêm 9 trường hợp tử vong do COVID-19 trong tiểu bang.

Hiện có 325 trường hợp phải nhập viện, với 14 trường hợp trong số đó đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Đã có 10,326 trường hợp mới được công bố vào ngày hôm nay.

Tây Úc: Tiểu bang đã ghi nhận thêm 6 trường hợp tử vong do COVID-19.

Hiện có 219 người Tây Úc phải nhập viện với virus, trong đó có 6 người đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt.

8,910 trường hợp mới đã được công bố vào ngày hôm nay.

Nam Úc: Đã ghi nhận 4,201 trường hợp mới và 1 trường hợp tử vong, là một phụ nữ ở độ tuổi 80.

Tiểu bang hiện có 30.767 trường hợp đang hoạt động được biết đến.

170 người mắc COVID-19 phải nhập viện, trong đó có 7 người đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU). 2 người đang sử dụng máy thở.

Lãnh thổ phía Bắc: NT đã ghi nhận 408 trường hợp mới trong kỳ báo cáo gần nhất, có nghĩa là tổng số trường hợp đang hoạt động đã biết trên toàn lãnh thổ là 2,214 trường hợp.

Hiện có 12 bệnh nhân đang nằm viện, trong đó một bệnh nhân dùng máy thở. Có 2 bệnh nhân trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới hiện nay, 363 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh. (NQ)