Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

27/1: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc


Dưới đây là tóm tắt nhanh về tin tức và con số các trường hợp mới từ mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, như đã báo cáo vào Thứ Sáu ngày 27 tháng 1 năm 2023.

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã báo cáo số liệu thống kê về COVID-19 của họ hàng tuần thay vì thông qua các bản cập nhật hàng ngày được cung cấp từ những ngày đầu của đại dịch

New South Wales

Tiểu bang NSW đã ghi nhận 7,653 trường hợp mới, giảm so với 9,062 vào tuần trước.

Có 1,162 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 23 người trong khu ICU.

Có 94 trường hợp tử vong được công bố vào ngày hôm nay.

Victoria

Victoria đã ghi nhận 3,446 trường hợp mới trong tuần này, giảm so với 4,912 vào tuần trước.

Có 226 người nằm trong bệnh viện với COVID-19, trong đó có 13 người trong khu ICU.

Đã có 149 trường hợp tử vong được báo cáo.

Nam Úc

Đã có 1,494 trường hợp mới, giảm so với 2,053 vào tuần trước.

Ở Nam Úc, có 74 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 2 người trong khu ICU.

Đã có 14 trường hợp tử vong được báo cáo trong tuần qua.

Queensland

Queensland đã ghi nhận 4,908 trường hợp mới, giảm so với 9,386 vào tuần trước.

Có 243 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 6 người trong khu ICU.

Tiểu bang đã báo cáo 69 trường hợp tử vong mới.

Tasmania

Đã có 462 trường hợp mới được ghi nhận ở Tasmania, giảm so với 765 vào tuần trước.

Có 36 bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện và 1 bệnh nhân trong khu ICU.

4 tử vong đã được báo cáo.

ACT

ACT đã ghi nhận 582 trường hợp mới, giảm so với 806 vào tuần trước.

Có 22 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 1 người trong khu ICU.

Đã có bốn trường hợp tử vong được báo cáo trong tuần này.

Lãnh thổ phía Bắc (NT)

Đã có 185 trường hợp mới được báo cáo ở Lãnh thổ phía Bắc, giảm so với 319 vào tuần trước.

Có 20 người trong bệnh viện vì căn bệnh này.

Không có trường hợp tử vong mới đã được báo cáo. (NQ)