23/12: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc


Dưới đây là tóm tắt nhanh về tin tức và con số các trường hợp mới từ mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, như đã đưa tin vào Thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2022.

New South Wales

Tiểu bang NSW đã ghi nhận thêm 78 trường hợp tử vong do COVID-19, tăng so với 74 trường hợp vào tuần trước. Bộ Y tế NSW lưu ý rằng không phải tất cả các trường hợp tử vong do COVID-19 đều xảy ra trong tuần được báo cáo.

Có 38,610 các trường hợp mới, giảm so với 40,695 vào tuần trước.

Có 1,618 người nằm trong trong bệnh viện, trong đó có 34 người trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Victoria

Victoria đã báo cáo 24,238 trường hợp mới trong 7 ngày, giảm nhẹ so với 24,652 trường hợp vào tuần trước.

Không giống như các tiểu bang khác, Victoria ghi nhận số ca nhập viện và số người trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU) với mức trung bình luân phiên hàng ngày trong 7 ngày.

Tiểu bang có trung bình 671 ca nhập viện hàng ngày và 28 người trong khu chăm sóc đặc biệt hàng ngày.

Cũng có 100 trường hợp tử vong được báo cáo trong 7 ngày qua, tăng từ 84 trường hợp vào tuần trước. Bộ Y tế lưu ý rằng không phải tất cả các trường hợp tử vong do COVID-19 đều xảy ra trong tuần được báo cáo.

Queensland

Queensland đã báo cáo 15,325 trường hợp mới, giảm so với 16,600 trường hợp vào tuần trước.

Tiểu bang Qld đã xác nhận 12 trường hợp tử vong trong giai đoạn báo cáo mới nhất.

Tính đến ngày 21 tháng 12, đã có 517 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 16 người trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

NT

NT đã ghi nhận 631 trường hợp mới trong tuần qua, giảm so với 831 vào tuần trước.

Vẫn còn 31 người nhập viện vì COVID-19 trên lãnh thổ, con số tương tự như tuần trước.

Không có trường hợp tử vong mới đã được báo cáo.

Nam Úc

Đã có 10,474 trường hợp mới được báo cáo tại Nam Úc trong tuần qua, giảm so với 10,754 trường hợp vào tuần trước.

Có 24 trường hợp tử vong liên quan đến COVID trong tiểu bang.

Có 193 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 8 người trong ICU.

Tây Úc

Tây Úc đã báo cáo 10,828 trường hợp mới, giảm so với 11,624 trường hợp vào tuần trước.

Tây Úc cho biết có 244 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 8 người trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Tây Úc đã báo cáo 34 trường hợp tử vong kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2022, được báo cáo trong tuần trước.

ACT

ACT đã báo cáo 3,184 trường hợp mới trong tuần này, tăng từ 3,018 trường hợp vào tuần trước.

Lãnh thổ có 69 trường hợp đang điều trị trong bệnh viện. Trong đó có 3 người trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

2 trường hợp tử vong đã được báo cáo trong tuần này. (NQ)