Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

22/2: Victoria ghi nhận 6,786 trường hợp mới & 14 tử vong do COVID


Tiểu bang Victoria ghi nhận 14 trường hợp tử vong mới do COVID-19.

Các trường hợp COVID hàng ngày của Victoria -Từ tháng 6 năm 2021

Hiện có 345 người đang nhập viện với virus, trong đó có 48 người đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU) và 8 người đang dùng máy thở.

6,786 Trường hợp mới được xác định ngày hôm qua, bao gồm 5,042 trường hợp qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) và 1,744 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Các trường hợp COVID-19 nhập viện ở Victoria

Các trường hợp COVID-19 nhập viện ở Victoria —Nằm bệnh viện —ICU —Dùng máy thở

Tổng cộng có 47,464 trường hợp đang hoạt động của COVID-19 ở Victoria.

Hiện chỉ có dưới 56% người dân Victoria đủ điều kiện đã tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)