Thursday, November 30, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

18/8: Úc báo cáo 19,981 trường hợp mới & 135 tử vong


Con số các trường hợp mới của ngày hôm nay cho thấy số ca mắc hàng ngày và số người nhập viện giảm trên toàn quốc nhưng Victoria hiện đã vượt qua 5,000 tử vong từ khi đại dịch bắt đầu.

Đã có 19,981 trường hợp mới vào ngày hôm nay, ít hơn gần 1,000 trường hợp so với ngày hôm qua. Đã có thêm 135 trường hợp tử vong do virus.

Số người nhập viện vì COVID tiếp tục giảm, với 3,726 người nhập viện trên cả nước vào ngày hôm nay, ít hơn 79 người so với ngày hôm qua. Trong số đó, 122 người trong khu ICU, giảm 1 người.

Hiện có 185,738 trường hợp đang hoạt động, ít hơn khoảng 7,000 trường hợp so với ngày thứ Tư.

NSW ghi nhận 8,149 trường hợp mới, 43 tử vong

Tiểu bang đã ghi nhận 8,149 trường hợp mới và thêm 43 trường hợp tử vong do virus này.

Có 2,046 người đang nằm trong các bệnh viện ở NSW. Trong số đó, 54 người đang trong khu  chăm sóc đặc biệt (ICU).

Victoria báo cáo 4,416 trường hợp mới, 46 tử vong

Tiểu bang đã báo cáo 4,416 trường hợp mới và 46 tử vong.

Có 497 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria. Trong số đó, 27 người trong khu ICU.

QLD báo cáo 3,060 trường hợp mới, 20 tử vong

Tiểu bang đã ghi nhận 3,060 trường hợp mới và thêm 20 tử vong.

Có 448 người đang nằm trong các bệnh viện ở Queensland. Trong số đó, 21 người ICU. (NQ)