Monday, May 27, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

18/8: Victoria ghi nhận 4,416 trường hợp mới & 46 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 4,416 trường hợp mới và 46 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là giảm so với con số 4,732 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 497 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria, trong đó có 27 người trong khu ICU và 9 người đang dùng máy thở.

Con số này giảm nhẹ so với 518 trường hợp nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 29 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 3,232 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh, và 1,184 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 25,686 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 69.5% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)