Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

17/8: Úc báo cáo 20,817 trường hợp mới & 67 tử vong


Đã có 20,817 trường hợp mới vào ngày hôm nay, ít hơn gần 1,000 trường hợp so với ngày hôm qua. Đã có thêm 67 trường hợp tử vong do virus, ít hơn 6 trường hợp so với ngày hôm qua.

Số người nhập viện do COVID tiếp tục giảm, với 3,807 người nhập viện trên cả nước vào ngày hôm nay, ít hơn 175 người so với ngày hôm qua. Trong số đó, 123 người trong khu ICU, giảm 17 người.

Hiện có 192,994 trường hợp đang hoạt động, ít hơn khoảng 9,000 trường hợp so với Thứ Ba.

NSW báo cáo 8,064 trường hợp mới, 26 tử vong

Tiểu bang đã ghi nhận 8,064 trường hợp mới và thêm 26 trường hợp tử vong.

Có 2,115 người đang nằm trong các bệnh viện NSW. Trong số đó, 52 người trong khu ICU.

Victoria ghi nhận 4,732 trường hợp mới, 15 tử vong

Tiểu bang đã báo cáo 4,732 trường hợp mới và thêm 15 trường hợp tử vong.

Có 518 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria. Trong đó, 29 người đang được nằm trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

QLD báo cáo 3,082 trường hợp mới, 17 tử vong

Tiểu bang đã ghi nhận 3,082 trường hợp mới và thêm 17 trường hợp tử vong.

Có 439 người nhập viện với COVID. Trong số đó, 19 người trong khu ICU. (NQ)