17/6: Úc ghi nhận 52 tử vong và 30,302 trường hợp mới


Tất cả các con số về COVID-19 của các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã được ghi nhận. Úc đã ghi nhận 52 trường hợp tử vong và 30,302 trường hợp mới.

Hiện có 2,817 người đang nằm trong các bệnh viện với COVID-19 và 93 người trong ICU.

Dưới đây là bản cập nhật về COVID-19 của từng tiểu bang và vùng lãnh thổ vào ngày hôm nay:

• VIC: 18 trường hợp tử vong và 7,608 trường hợp mới.

• NSW: 8 trường hợp tử vong và 8,355 trường hợp mới.

• QLD: 11 trường hợp tử vong và 4,182 trường hợp mới.

• WA: 1 trường hợp tử vong và 5,311 trường hợp mới.

• SA: 6 trường hợp tử vong và 2,807 trường hợp mới.

• TAS: 2 trường hợp tử vong và 800 trường hợp mới.

• NT: không có trường hợp tử vong và 275 trường hợp mới.

• ACT: 6 trường hợp tử vong và 962 trường hợp mới. (NQ)