Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

16/5: Victoria ghi nhận 11,464 trường hợp mới & 5 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 11,464 trường hợp mới và 5 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay tăng từ 10,197 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 526 người đang nằm trong các bệnh viện Victoria, trong đó có 31 người trong khu ICU và 2 người đang dùng máy thở.

Con số này giảm nhẹ từ 528 trường hợp nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 27 trường hợp trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 8,765 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh, và 2,699 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 79,924 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 66.9% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin.