13/1: Tổng kết ca nhiễm, nhập viện & tử vong tại Úc trong ngày


Victoria: 37,169 trường hợp mới (16,843 từ xét nghiệm kháng nguyên nhanh RAT và 20,326 từ xét nghiệm PCR), 25 trường hợp tử vong; 952 người nằm trong bệnh viện, 111 bệnh nhân trong khu ICU, bao gồm 29 bệnh nhân dùng máy thở.

New South Wales: 92,264 trường hợp mới (61,387 từ xét nghiệm kháng nguyên nhanh RAT và 30,877 từ xét nghiệm PCR), 22 trường hợp tử vong, 2,383 trường hợp nhập viện, 182 trường hợp ở ICU,

Tasmania: 1,100 trường hợp mới (847 trường hợp xét nghiệm kháng nguyên nhanh và 253 trường hợp từ xét nghiệm PCR), không có trường hợp tử vong, 23 trường hợp nhập viện, không có bệnh nhân trong khu ICU

Queensland: 14,914 trường hợp mới, sáu ca tử vong, 556 người nhập viện vì COVID, 26 người trong ICU, 10 người dùng máy thở

Lãnh thổ phía Bắc: 550 trường hợp mới, 24 người nhập viện, 18 bệnh nhân được coi là cấp tính

ACT: 1,020 trường hợp mới, 24 người nằm trong bệnh viện, 3 người trong khu ICU và 2 người dùng máy thở

Nam Úc: 3,669 trường hợp mới, 4 trường hợp tử vong, 225 người nằm trong bệnh viện, 26 người trong khu ICU và 7 người dùng máy thở

Tây Úc: 2 trường hợp địa phương mới

Úc: 150,688 trường hợp mới, 57 trường hợp tử vong. (NQ)