Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

12/5: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc


Dưới đây là tóm tắt nhanh về tin tức và con số các trường hợp mới từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, như đã đưa tin vào Thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2023.

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã báo cáo số liệu thống kê về COVID-19 của họ hàng tuần thay vì thông qua các bản cập nhật hàng ngày được cung cấp từ những ngày đầu của đại dịch.

New South Wales

Tiểu bang NSW đã ghi nhận thêm 12,980 trường hợp mới.

Có 1,292 bệnh nhân nằm trong bệnh viện, trong đó có 31 người trong khu ICU.

Có 59 trường hợp tử vong mới được công bố vào ngày hôm nay.

Victoria

Đã có thêm 7,594 trường hợp mới.

Có 309 bệnh nhân nằm trong bệnh viện, trong đó có 17 người trong khu ICU.

Có 56 trường hợp tử vong mới được công bố vào ngày hôm nay.

Tây Úc

WA Health đã báo cáo 3,963 trường hợp mới trong tuần qua.

Có 210 người nằm trong bệnh viện.

Báo cáo tuần này bao gồm 14 trường hợp tử vong do COVID-19.

Nam Úc

Nam Úc đã báo cáo 2,471 trường hợp mới trong 7 ngày qua.

Đã có 130 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 8 người trong khu ICU.

Đã có 12 trường hợp tử vong mới do COVID-19 được báo cáo.

ACT

Đã có 867 trường hợp mới được ghi nhận tại ACT trong tuần này.

Có 36 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 1 người trong khu ICU.

Lãnh thổ đã báo cáo 3 trường hợp tử vong COVID-19 mới trong tuần này.

Tasmania

Tasmania đã ghi nhận 883 trường hợp COVID-19 mới trong tuần này.

Đã có 19 người nằm trong bệnh viện, nhưng không có ai trong khu ICU.

Đã có 7 trường hợp tử vong mới do COVID-19 được báo cáo.

Lãnh thổ phía Bắc (NT)

Đã có 192 trường hợp mới được báo cáo trong tuần này.

Lãnh thổ phía Bắc có 14 người nằm trong bệnh viện.

Không có trường hợp tử vong mới đã được báo cáo. (NQ)