Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

10/10: NSW ghi nhận 477 trường hợp mới và 6 tử vong

NSW đã ghi nhận 477 trường hợp nhiễm COVID-19 mới mắc tại địa phương và 6 trường hợp tử vong trong 24 giờ đến 8 giờ tối qua.

Theo NSW Health, 1 trường hợp mới mắc ở nước ngoài và 1 trường hợp mắc giữa các tiểu bang trong cùng thời gian, nâng tổng số trường hợp mắc ở NSW kể từ đầu đại dịch lên thành 68,523 trường hợp.

Trong số những người thiệt mạng, tất cả đều là nam giới, với hai người ở độ tuổi 50, một người ở độ tuổi 60 và ba người ở độ tuổi 70. Một trong những người đàn ông đến từ phía tây Sydney, một người đến từ phía đông nam Sydney, hai người từ phía tây nam Sydney, và hai người từ phía nam New South Wales.

5 Người đã không được tiêm chủng, và 1 người đã được tiêm một liều vắc-xin COVID-19.

Đã có 431 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 ở NSW kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2021 và tổng cộng là 487 người kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Hiện có 794 người nhập viện với COVID-19, với 159 người đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt, 76 người đang dùng máy thở. (NQ)