Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

YouTube gỡ bỏ hơn 30,000 video có nội dung sai lệch về vắc-xin Covid-19

Sau 6 tháng kể từ khi điều chỉnh chính sách quản lý nội dung nhằm kiểm soát thông tin sai lệch về vắc-xin ngăn ngừa vi rút SARS-CoV-2, YouTube đã loại bỏ hơn 30,000 video sai phạm.

Theo Người phát ngôn Elena Hernandez, đây là lần đầu tiên YouTube công bố thống kê này. Mặc dù nền tảng chia sẻ video này vẫn duy trì chính sách quản lý chặt chẽ đối với các nội dung sai lệch liên quan tới đại dịch Covid-19 từ trước tháng 10/2020, nhưng chưa có các điều khoản rõ ràng đối với nhóm thông tin liên quan tới vắc-xin ngừa SARS-CoV-2. Dù vậy, tính từ tháng 2/2020, YouTube cũng đã gỡ bỏ tổng cộng hơn 800,000 video có nội dung sai lệch về đại dịch khiến hơn 2.6 triệu người tử vong trên toàn cầu này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh vắc-xin ngừa Covid-19 được triển khai ngày càng rộng rãi, thông tin sai lệch liên quan cũng theo đó phát tán nhiều hơn, dẫn tới yêu cầu cấp thiết đối với các mạng xã hội và kênh nội dung trực tuyến trong việc chấn chỉnh. Hiện nay, Facebook và Twitter đã cập nhật chính sách cộng đồng nhằm ứng phó thông tin sai lệch liên quan tới vắc-xin ngừa Covid-19.

Khác với Facebook vốn chỉ áp dụng bộ quy định xử lý thông tin sai lệch đối với các loại vắc-xin nói chung, chính sách của YouTube nhắm thẳng vào nhóm nội dung sai lệch liên quan tới vắc-xin ngừa Covid-19 theo đúng các chỉ dẫn từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan chức năng.

Trên hệ thống của YouTube, trí tuệ nhân tạo (AI) và đội ngũ kiểm duyệt sơ cấp sẽ phát hiện và gắn nhãn cảnh báo đối với các nội dung có vấn đề. Đội kiểm duyệt cao cấp sau đó sẽ đánh giá kỹ lưỡng hơn để đưa ra quyết định xử lý cuối cùng. Bên cạnh việc bị gỡ bỏ thông tin sai lệch, những tài khoản đăng tải cũng có thể bị YouTube “cấm cửa” vĩnh viễn. (HNMO)