Friday, February 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tường trình Chi thu: Chương Trình Giới Thiệu Hội Chợ Tết 2024 với chủ đề “Nhớ về Sài Gòn”.


Melbourne, ngày 7 tháng 11 năm 2023

Kính thưa:

 • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
 • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
 • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
 • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
 • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin cám ơn quý vị đã tham dự Chương Trình Giới Thiệu Hội Chợ Tết 2024 với chủ đề “Nhớ về Sài Gòn” được tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng vào ngày Thứ Bảy 21/10/2023.

Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết xin thông báo cùng quý vị sau khi trừ mọi chi phí, khoản tiền chúng tôi thu được lên đến $7,849. Xin xem danh sách mạnh thường quân và Thu chi đính kèm.

Chúng tôi cũng xin cám ơn hai nhà bảo trợ là bà Huỳnh Bích Cẩm, Hội Phụ Nữ Việt Úc và ông Lê Dũng, Hollywood Nails, mỗi người nhận bảo trợ $5,000 cho Hội Chợ Tết 2024. Như thế tổng số tiền thu được đã lên đến $17,849.

Chúng tôi xin kính mời quý vị tham dự Buổi Văn Nghệ gây quỹ chính thức với giá vé là $60 vào tối Thứ Bảy 16/12/2023 tại Happy Receiption, số 199 Sunshine Rd, Tottenham Vic 3012, quý vị cũng có thể đóng góp trực tiếp vào trương mục Cộng Đồng CBA 063 132 1105 8306.

Xin kính mời quý vị và kính thư,

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch

THU

 • Tiền vé $5,800
 • Xổ số $1,275
 • Tiền Tặng $3,145

TỔNG CỘNG THU $10,220

CHI

 • Âm thanh & ca sĩ $1,000
 • Thực phẩm $1,157
 • Linh tinh $213.

Tổng cộng chi $2,370

CÒN LẠI $7,849

Danh Sách Mạnh Thường Quân đóng góp cho Chương Trình Giới Thiệu Hội Chợ Tết 2024 với chủ đề “Nhớ về Sài Gòn”

Tên Mạnh Thường QuânBiên nhậnSố tiền 
Bà Xuân Hoa0846$50Tiền vé
Bà Băng Tâm0847$25Tiền vé
Bà Hòa Trương0848$25Tiền vé
Bà Nhung Tùng0849$25Tiền vé
Bà Bảnh Tuyết0850$50Tiền vé
Bà Phước Nguyên0851$50Tiền vé
Bà Nhung Trương0852$25Tiền vé
Bà Thủy Lê0853$100 
Ông Hải Bùi0854$200 
Bà Lan Lê0855$100 
Báo TiVi Tuần San0856$100 
Ông Cường Bui0857$25 
Bà Nguyễn Thị Trường0858$50 
Hội Cựu Quân Nhân0859$100 
Trang Nguyễn0860$75 
Bà Kim Ánh0861$50 
Rose Hùynh0862$250Tiền vé
Nguyễn Khánh0863$100 
JHB Group Construction (Hòa)0864$1,000 
Nguyễn Liễu và Dương0865$200 
Nữ ca sĩ Bích Nga0866$500 
Đinh Văn Trân0867$45 
Bà Huỳnh Bích Cẩm0868$100 
Bà Yến Bùi869$100 
Ca sỹ Nghiêm Lệ870$120 
Hồng Dũng871$50 
Tiền bỏ vô thùng $130 
Tổng Cộng $3,645 
Tổng Cộng trừ tiền vé $3,145