Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Victoria đang tiến triển thế nào để đạt mục tiêu 70% liều đầu tiên?

Thủ hiến Tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews hôm nay Thứ Tư 1/9 đã thông báo rằng các hạn chế về phong tỏa sẽ giảm bớt ở Victoria sau khi 70% dân số đủ điều kiện trên 16 tuổi đã nhận được liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên của họ.

Victoria đã đạt được một ngày kỷ lục cho các loại vắc-xin được quản lý, với dữ liệu của Bộ Y tế cho thấy hơn 100,000 người đã được tiêm vắc-xin vào ngày Thứ Ba.

Tổng cộng 105,018 liều COVID-19 đã được tiêm vào ngày hôm qua, hơn 60,000 liều trong số đó cho những người nhận liều đầu tiên.

Khi nào thì đạt được mục tiêu đó?

Tính đến ngày 1 tháng 9 (lúc 4:00pm), 57.22% dân số Victoria đã nhận được liều vắc-xin đầu tiên của họ, trong con số thực tế là 3,094,149 người dân Victoria.

Trong 7 ngày qua, trung bình khoảng 36,500 người mỗi ngày đã được tiêm liều đầu tiên.

Dựa trên tiến độ triển khai vắc-xin hiện tại, 70% dân số đủ điều kiện của tiểu bang dự kiến ​​sẽ nhận được liều vắc-xin đầu tiên vào khoảng ngày 20 tháng 9 hoặc khoảng 3 tuần kể từ bây giờ.

Bạn có thể theo dõi tiểu bang Victoria đang tiến triển như thế nào để đạt mục tiêu 70% bằng cách tham khảo biểu đồ bên dưới:

Khi nào thì Victoria sẽ đạt được mục tiêu 70% liều đầu tiên?

Thủ hiến Daniel Andrews đã thông báo rằng các hạn chế về phong tỏa sẽ giảm bớt ở Victoria sau khi 70% dân số đủ điều kiện (trên 16 tuổi) đã nhận được liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên của họ.

Dựa trên tiến độ triển khai vắc-xin của tiểu bang trong 7 ngày qua, mục tiêu này sẽ được đáp ứng vào khoảng ngày 20 tháng 9. (NQ)