Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC: Trợ cấp $250 Tiết kiệm tiền điện gia hạn đến 30/6


Chính phủ Lao động Andrews đang gia hạn khoản trợ cấp Tiết kiệm tiền điện $250 thêm 5 tháng cho đến ngày 30 tháng 6 năm nay để hỗ trợ các hộ gia đình dễ bị tổn thương đang gặp khó khăn với các hóa đơn năng lượng.

Hơn 350,000 người dân Victoria đã tiếp cận khoản trợ cấp $250 một lần -một phần của gói hỗ trợ năng lượng gia đình trị giá $797 triệu được công bố vào tháng 11 năm 2020.

Các hộ gia đình nhận được khoản trợ cấp thông qua các chương trình Pensioner Concession, JobSeeker, Austudy, Abstudy hoặc Youth Allowance, hoặc những người có Thẻ Vàng của Bộ Cựu chiến binh, đủ điều kiện để được nhận trợ cấp.

Khoản trợ cấp được thực hiện thông qua trang mạng Victorian Energy Compare, trang mạng này nhận được hơn 1 triệu lượt khách mỗi năm và giúp người tiêu dùng tìm thấy hợp đồng năng lượng tốt nhất hiện có. Dữ liệu cho thấy cứ 10 người dùng thì có 7 người có thể tiết kiệm tiền bằng cách chuyển đổi các ưu đãi năng lượng, với mức tiết kiệm hàng năm điển hình là $330.

Khoản trợ cấp $250 Tiết kiệm Năng lượng được chuyển tự động vào tài khoản ngân hàng hoặc được cung cấp qua cheque theo yêu cầu, với các cheque thường mất khoảng 2 tuần để đến nơi.

Để giúp những người có thể không thể tiếp cận máy tính hoặc những người cần hỗ trợ về ứng dụng của họ, Chính phủ đang cung cấp hỗ trợ thông qua Chương trình Tiếp cận Cộng đồng về trợ cấp Tiết kiệm tiền điện.

Mọi người có thể đăng ký trợ cấp Tiết kiệm tiền điện $250 một lần tại compare.energy.vic.gov.au hoặc bằng cách gọi 1800 000 832. (NQ)