Friday, February 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC: Phong tỏa chưa chắc kết thúc dù không có trường hợp bí ẩn

Thủ hiến Tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews, nói rằng tiểu bang của ông không cần phải không có trường hợp bí ẩn thì mới thoát khỏi lệnh phong tỏa.

Khi công bố bản cập nhật COVID-19 vào ngày hôm nay trước giới truyền thông, ông cho biết sẽ luôn thích đáng hơn nếu mọi trường hợp được liên kết với một ổ dịch hiện có.

Tuy nhiên, “có thể là mặc dù chúng ta đã cố gắng hết sức, bất chấp việc kiểm tra hệ thống thoát nước, bất chấp việc truy tìm theo dõi mối liên hệ và thời gian trôi qua, một trường hợp khá là lịch sử… không phải một bí ẩn đã được giải đáp”.

Ông Andrews cũng lưu ý rằng có nhiều loại về các trường hợp bí ẩn khác nhau và mỗi trường hợp có thể có tác động khác nhau đến lời khuyên sức khỏe.

Thủ hiến cho biết: “Có những trường hợp bí ẩn không nhất thiết phải được lây lan nhiều và sau đó có những trường hợp bí ẩn khác là một phần của toàn bộ chuỗi sự kiện và tụ họp và rất hoạt động trong thời kỳ lây nhiễm”, Thủ hiến nói. (NQ)