Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC: Không có trường hợp mới nào trong cộng đồng khi đang lây nhiễm

Bạn có thể nhận thấy trong tuần này rằng các cơ quan chưc năng y tế của tiểu bang Victoria đã đưa ra một số liệu mới để theo dõi mức độ hiệu quả của việc phong tỏa của tiểu bang: con số các trường hợp lây nhiễm khi ở trong cộng đồng.

Vào đầu tuần qua, người dân Victoria được thông báo rằng 92.31% các trường hợp hôm Thứ Hai là trong cộng đồng khi đang lây nhiễm, có nghĩa là hơn 9 trong số 10 người đã không bị cách ly trong thời gian lây nhiễm của họ.

Những trường hợp dương tính không bị cách ly, có thể xảy ra vì một số lý do, bao gồm cả việc phong tỏa có thể chưa bắt đầu vào thời điểm họ bị lây nhiễm. Nhưng điều đó có nghĩa là họ có thể đã đến thăm các địa điểm, tạo ra các địa điểm rủi ro mới và có khả năng lây lan virus cho những người bên ngoài những người có mối liên lạc gần gũi trong gia đình của họ.

Chúng ta đã thấy con số đó giảm dần trong tuần qua. Đây là phân tích phần trăm các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng:

Thứ Ba: 30.77%

Thứ Tư: 27.27%

Thứ Năm: 7.69%

Thứ Sáu: 21.43%

Thứ Bảy: 16.67%

Chủ Nhật: 0%

Thứ Hai: 0%

Điều đáng khích lệ về những con số được công bố vào sáng Chủ Nhật và Thứ Hai là không có một trường hợp nào được đưa ra trong cộng đồng khi đang lây nhiễm. Điều này có nghĩa là những người duy nhất có thể đã bị lây nhiễm là những người có mối tiếp xúc trong gia đình hoặc tại nơi làm việc (đối với những người làm công việc thiết yếu), những người có thể dễ dàng truy tìm theo dõi và cách ly, hoặc là những người đã bị cách ly.

Biểu đồ này của trang mạng dữ liệu COVIDbase Australia thực hiện rất tốt việc đối chiếu số các trường hợp dương tính với số người trong cộng đồng khi đang lây nhiễm và mức độ giảm dần trong tuần.

Đó cũng là số liệu, 100% cách ly trong thời kỳ lây nhiễm của họ, mà Giám đốc Y tế Victoria Brett Sutton thường đề cập đến như một điều kiện tiên quyết lý tưởng để người dân Victoria thoát ra khỏi lệnh phong tỏa, theo như kế hoạch vào lúc nửa đêm Thứ Ba này. (NQ)