Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC: Người mua nhà mới được giảm 50% thuế con niêm, nhà có sẵn giảm 25%

Những người mua nhà ở Victoria sẽ được giảm nửa giá thuế con niêm trong nỗ lực để phục hồi lại thị trường bất động sản của tiểu bang theo kế hoạch $6 tỷ đôla.

Ngân sách Tiểu bang tiết lộ các công trình xây dựng nhà ở mới có giá trị dưới $1 triệu đôla sẽ được miễn trừ 50% thuế con niêm lên đến $27,500 đôla cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Người mua cũng sẽ có thể yêu cầu tiết kiệm 25% lên đến $13,750 cho các bất động sản nhà ở có sẵn, trong cùng thời kỳ.

Những người muốn thay đổi chỗ ở cũng sẽ được cứu trợ một chút, với việc gia hạn tài trợ cho chủ sở hữu ngôi nhà đầu tiên cho những người mua hoặc xây nhà mới trong khu vực nông thôn của Victoria.

Khoản trợ cấp $20,000 đôla đã được gia hạn để áp dụng cho các hợp đồng được ký đến ngày 30 tháng 6 năm sau.

Con số này cao gấp đôi khoản trợ cấp $10,000 cho những người mua nhà đầu tiên ở thành phố Melbourne.

Stamp Duty On Transfer Of Real Property (Land) In Australia - ELMENS

Bộ trưởng Ngân khố Victoria, ông Tim Pallas cho biết sáng kiến ​​này là một phần trong mục đích của chính phủ tiểu bang tạo cho nhà ở dễ tiếp cận và hợp lý với túi tiền hơn cho người dân Victoria.

Ông nói: “Mục đích ở đây là thu hút càng nhiều người vào trong khung giá đó trở xuống, quay trở lại thị trường nhà ở”.

Các tài liệu về ngân sách cho thấy lệnh đóng cửa biên giới của Úc đã góp phần làm tăng tỷ lệ nhà trống cho thuê, đặc biệt là ở khu trung tâm CBD của Melbourne.

“Có một sự gia tăng trong doanh số bán nhà khó khăn khi sự hỗ trợ cho nhà ở hiện tại bị ‘xả hơi’ và biên giới vẫn đóng cửa, điều này có thể gây áp lực hơn nữa đối với giá nhà ở Victoria”.

Stamp Duty On Transfer Of Real Property (Land) In Australia - ELMENS

Quỹ Người mua nhà Victoria trị giá $500 triệu đôla sẽ được thành lập để giúp những người mua nhà đầu tiên tham gia vào thị trường bất động sản.

Quỹ sẽ đóng góp vào giá mua để đổi lấy lãi vốn cổ phần trong tài sản, làm giảm quy mô của khoản tiền đặt cọc mua nhà được yêu cầu.

Nó sẽ hỗ trợ việc mua nhà đã xây dựng và xây nhà mới.

Việc giảm 50% thuế đất cũng sẽ được áp dụng từ năm 2022 để khởi động sự quan tâm cho lĩnh vực xây dựng cho thuê.

Trong khi đó, khoản đầu tư lớn trong lịch sử, $5.3 tỷ đôla được thiết lập để xây dựng hơn 12,000 ngôi nhà xã hội và giá cả hợp lý mới.

“Chúng tôi đang thực hiện khoản đầu tư lớn nhất vào nhà ở xã hội mà Victoria từng thấy”, Bộ trưởng Bộ Gia cư Richard Wynne nói.

“Sự bùng nổ về nhà ở chưa từng có này sẽ mang lại những ngôi nhà và việc làm mới trên khắp Melbourne và khu vực nông thôn của Victoria”. (NQ)