Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC: Mũi tiêm tăng cường là bắt buộc đối với các công nhân thiết yếu


Mũi tiêm tăng cường sẽ được yêu cầu đối với công nhân trong các ngành công nghiệp quan trọng của tiểu bang Victoria.

Vào ngày Thứ Hai 10/1, Bộ trưởng Y tế Tiểu bang Victoria, ông Martin Foley đã công bố nhiệm vụ bắt buộc sẽ áp dụng cho những nhân viên sau:

• Nhân viên chăm sóc người già và người khuyết tật;

• Nhân viên y tế;

• Nhân viên dịch vụ khẩn cấp;

• Nhân viên cơ sở cải huấn;

• Nhân viên kiểm dịch khách sạn;

• Công nhân phân phối thực phẩm; và

• Cơ sở giết mổ, chế biến thịt, gia cầm và hải sản.

Nhân viên siêu thị bán lẻ không được bao gồm trong nhiệm vụ bắt buộc. Nó cũng sẽ không áp dụng cho những người lao động được miễn trừ y tế hợp lệ.

Đối với thời gian, những người hiện đủ điều kiện cho liều thứ ba của họ sẽ có cho đến ngày 12 tháng 2 để nhận liều thứ ba của họ.

Người lao động hiện không đủ điều kiện sẽ có 3 tháng và 2 tuần kể từ ngày hết hạn liều thứ hai của họ.

Trên thực tế, ông Foley nói rằng điều đó có nghĩa là tất cả nhân viên chăm sóc người cao tuổi ở khu dân cư sẽ được tiêm chủng trước ngày 1 tháng 3 vì hạn chót cho liều vắc-xin COVID-19 thứ hai của họ là vào ngày 5 tháng 11.

Nhân viên y tế sẽ phải tiêm liều thứ ba vào ngày 29 tháng 3, trong khi nhân viên chăm sóc người tàn tật, nhân viên kiểm dịch khách sạn, nhân viên cơ sở cải huấn và chế biến thịt sẽ tiêm mũi tăng cường trước ngày 12 tháng 3.

Ông Foley cho biết các nhà chức trách đang xem xét các ngành công nghiệp khác, đặc biệt là những ngành đã bắt buộc phải tiêm hai liều vắc-xin. (NQ)