Sunday, May 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC: Hóa đơn tiền điện sẽ tăng tới 31% khi khủng hoảng năng lượng ập đến


Cơ quan quản lý năng lượng Úc đã công bố dự thảo quyết định về việc tăng trần hóa đơn năng lượng tiêu dùng vào ngày hôm nay Thứ Tư 15/3. Điều này sẽ ảnh hưởng đến vùng đông nam Queensland, NSW và Nam Úc.

Hóa đơn tiền điện ở Victoria sẽ tăng tới 31% khi khủng hoảng năng lượng ập đến.

Tại Victoria –Ủy ban Dịch vụ Thiết yếu của tiểu bang xác định ưu đãi mặc định của riêng mình, mức trần giá cho các hộ gia đình sẽ tăng 31%. Khách hàng doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt tăng 33.2%.

Dự thảo quyết định đề xuất tăng khoảng $426 cho khách hàng dân cư, với các hóa đơn thông thường tăng từ $1,403 lên khoảng $1,829 mỗi năm.

Đối với khách hàng là doanh nghiệp nhỏ, hóa đơn điển hình sẽ tăng khoảng $1,738, từ $5,620 lên khoảng $7,358 mỗi năm.

Các đề xuất mặc định của Victoria hiện thấp hơn so với các tiểu bang bờ biển phía đông khác đã phải đối mặt với mức tăng hai con số vào năm ngoái.

“Giá năng lượng không tránh khỏi những thách thức đáng kể trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay”, Chủ tịch Cơ quan quản lý năng lượng Úc, Clare Savage cho biết.

Hóa đơn tiền điện bán lẻ sắp tăng vọt đang được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh về chi phí điện bán buôn trên lưới điện bờ biển phía đông. (NQ)