Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo & Thư Mời: Cập nhật thông tin và tiến trình của công trình xây dựng VBT


Ngày 09/03/2023

V/V Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu cập nhật thông tin và tiến trình của công trình xây dựng VBT

Kính thưa:

 • Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo
 • Quý vị lãnh đạo CĐNVTD Victoria
 • Quý vị Hội Cựu quân nhân / QLVNCH in Victoria
 • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức
 • Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí
 • Quý đồng hương

Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu xin trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi họp mặt với đại diện Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành cùng các thành viên của VBT nhằm cập nhật những thông tin và tiến trình của công trình xây dựng VBT.

Chương trình được tổ chức:

 • Ngày Chủ Nhật 26/03/2023
 • Từ 2g30 đến 4g30 chiều
 • Địa điểm: St Martin De Porres Hall – 158 Military Rd, Avondale Heights, Vic 3034

Chương Trình gồm có:

 • Cập nhật tiến trình phát triển của VBT
 • Trình bày về những kế hoạch sắp tới
 • Hỏi & Đáp

Viện Bảo Tàng rất mong được đón tiếp quý vị đến tham dự.

Trân trọng

Bruce Mildenhall

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

VBT NVTD Úc Châu