Sunday, April 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

TUYÊN CÁO: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC MỚI CỦA CSVN ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI


TUYÊN CÁO

CHÍNH SÁCH KHAI THÁC MỚI CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI

Kính thưa:

 • Quý vị đại diện tinh thần các tôn giáo
 • Quý BCH/CĐNVTD các Tiểu bang và Lãnh thổ
 • Quý vị đại diện các Hội đoàn và Đoàn thể
 • Quý vị đại diện giới truyền thông và báo chí Việt ngữ
 • Cùng toàn thể quý đồng hương,

Ngày 10/11/2023, Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã ký Quyết Định 1334/QĐ-TTg về dự án “PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC CỦA NGƯỜI VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI NHẰM MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI”. Nói khác đi, đây là âm mưu nhằm khai thác nhân tài, vật lực của người Việt hải ngoại để chế độ tiếp tục thống trị đất nước.

Một trong các cách để thực thi dự án này là “Củng cmạng lưới người Việt hải ngoại trên toàn thế giới. Cgắng thành lập các hội đoàn tại các nơi có đông cộng đồng người Việt”.

Trước sự việc này, Ban Chấp Hành các Cộng Đồng Người Việt Tự Do (BCH CĐNVTD) Liên bang, Tiểu bang và Lãnh thổ nhận định rằng:

 • Đây không phải là âm mưu mới lạ của CSVN. Vì năm 2003 họ đã đưa ra Nghị Quyết 23, gọi là “phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc” và sau đó là Nghị Quyết 36 “về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài”. Tất cả những âm mưu đó đã không thành công vì người Việt trên khắp thế giới và ở Úc Châu đã ý thức được mưu đồ củng cố chế độ để tiếp tục cai trị của họ.
 • Sau khi Hoa Kỳ và Úc nâng cấp quan hệ lên “đối tác chiến lược toàn diện”, CSVN công khai đưa ra thủ đoạn mới nói trên nhằm thực hiện mọi mưu đồ nhằm kiểm soát, lợi dụng và khai thác tối đa tiềm năng của tập thể người Việt Nam tại hải ngoại.
 • Chế độ độc tài toàn trị CSVN sau gần 50 năm thống trị đất nước đã và đang
  • vi phạm nhân quyền trầm trọng;
  • tước đoạt quyền tự do của người dân;
  • khai thác cạn kiệt tài nguyên và nhân lực quốc gia;
  • làm nền kinh tế quốc gia suy sụp trầm trọng;
  • là nguyên nhân của tuổi trẻ sa đọa, xã hội băng hoại, bất công, tham nhũng, hối mại quyền thế khắp nơi;
  • bóc lột, vơ vét tài sản của dân, tẩu tán ra nước ngoài để hưởng thụ.
 • CSVN còn tiếp tục phục tùng Trung Cộng, đu dây với Hoa Kỳ hòng tiếp tục nắm quyền thống trị đất nước.

Qua những nhận định trên, CĐNVTD Úc Châu quyết định:

 • Tố cáo âm mưu thâm độc của CSVN thành lập các hội mới để xâm nhập, phá hoại và lũng đoạn các cộng đồng, hội đoàn, cơ sở thương mại, trường học của người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại và Úc châu.
 • BCH CĐNVTD LB và các TB, LT sẽ chính thức cảnh báo đến các cấp chính quyền Úc về âm mưu này.
 • Yêu cầu quý đồng hương tại Úc Châu đề cao cảnh giác trước âm mưu khai thác nguồn lực dồii dào của người Việt Quốc Gia chúng ta đặc biệt là giới trẻ, trí thức, thương gia, chuyên gia…
 • Yêu cầu quý đồng hương tố cáo với nhà chức trách sở tại nếu CSVN xem thường luật pháp, gây rối trật tự xã hội, công khai đe dọa các công dân gốc Úc gốc Việt thuộc nhiều thế hệ trong cộng đồng chúng ta.

TM BCH CĐNVTD Liên Bang Úc Châu

Lê Công

04/01/2024