Sunday, May 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tường trình: Kết quả Gây Quỹ Good Friday Appeal 29/3/2024


BẢN TƯỜNG TRÌNH

$14,000 Kết quả Gây Quỹ Good Friday Appeal 29/3/2024

Melbourne, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ngày 17/4/2024 vừa qua Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria đã trao tấm ngân phiếu $14,000 cho đại diện của Bệnh Viện Nhi Đồng Hoàng Gia.

Đây là khoản tiền bà con trong cộng đồng chúng ta đã đóng góp cho buổi gây quỹ thứ Sáu Phục Sinh 29/3/2024 (Good Friday Appeal).

Bệnh Viện Nhi Đồng cho biết tổng số tiền thu được trong buổi gây quỹ đã lên đến $23,363,724. Bệnh Viện nhờ chúng tôi chuyển lời cảm ơn đến quý vị mạnh thường quân, quý vị thiện nguyện viên tham gia lắc lon, đến Hội Văn hoá Nghệ thuật (AVAC) và một số thiện nguyện viên trẻ trình diễn văn nghệ cho bệnh nhân và gia đình ngay tại Bệnh viện vào ngày thứ Sáu Phục Sinh 29/3/2024.

Xin gởi đến quý vị một vài hình ảnh và danh sách quý vị mạnh thường quân đã đóng góp.

Trân trọng kính báo,

TM. – CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÓNG GÓP CHO ROYAL CHILDREN’S HOSPITAL –GOOD FRIDAY APPEAL 29/3/2024

STTTÊNĐÓNG GÓP
01CÚC NGUYỄN$1000
02THỤY VI NGUYỄN$1000
03BỬU NAM NGUYỄN$1000
04THẢO NGUYỄN$100
05HUỲNH NGỌC MINH$100
06C DUNG ĐƯỢC HẢI QUÂN$200
07HẠNH DUNG$200
08C LOAN WEST MELBOURNE$100
09A BÌNH NGUYỄN HẢI QUÂN$100
10A VŨ QUANG DŨNG$100
11A LONG$100
12CÁT VÂN BÙI LEAH ĐOÀN$200
13ROSA HUỲNH$100
14A ẨN$100
15A NAM LAI$100
16CHÚ TIỂU VINH$50
17HẢI PHẠM$200
18C PHƯƠNG LAN$150
19C VIỆT NGA$100
20BÁC XUÂN$100
21PHAN XUÂN THỌ$200
22KIM NGUYÊN THƯ PHÁP$50
23PHẠM VĂN HỢP BRISBANE$100
24A CÔNG HÀ$50
25ẨN DANH$451
26THỊ YẾN BÙI & KIM THY THỊ NGUYỄN$200
27TINA KHÁNH NGỌC$100
28ĐỨC TRẦN$200
29TÁM RU TUẤN$100
30A THUẬN MÃ$500
31NGUYỄN NHƯ LIÊN$50
32ẨN DANH$50
33CULTURE VIETNAMESE WOMAN ASSOCIATION$600
34SINH NGUYỄN$50
35LỆ BÙI$50
36BẢY NGUYỄN$50
37PHONG NGUYỄN$150
38LIÊM KIỀU$200
39KHÁNH BÙI$200
40HÒA BUILDER$100
41ANH CHỊ BẢY$50
42CƯỜNG BÙI$100
43NGỌC LAN$100
44AVAC$180
45THIỆN NGUYỆN VIÊN LẮC LON$2123
46CHỊ PHƯƠNG$1180
47LIÊM NGUYỄN$200
48DANY$50
49HẠNH ADELAIDE$100
50MINH ADELAIDE$100
51MỘNG LIÊN ADELAIDE$200
52CHỊ HÀ ADELAIDE$100
53LÝ HỒNG$100
54CHÂN PHƯƠNG$100
55BẦU TRỜI XANH$100
57JO NGUYỄN$200
58NGHỊ VIÊN TRƯƠNG LỢI$100
59ANH SÁU$100
60ANN$100
61ROSE HUỲNH$100
62ẨN DANH$265
 TỔNG CỘNG$14,000