Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tuần lễ bệnh mất trí nhớ từ 18/9: ‘Hành động ngay vì một tương lai thân thiện với bệnh mất trí nhớ’


Dementia Australia

Tuần lễ Hành động về bệnh mất trí nhớ năm 2023 diễn ra từ Thứ Hai ngày 18 tháng 9 đến Chủ Nhật ngày 24 tháng 9, bao gồm Ngày Alzheimer Thế giới vào Thứ Năm ngày 21 tháng 9.

CHỦ ĐỀ: Chủ đề của năm nay là ‘Hành động ngay vì một tương lai thân thiện với chứng mất trí nhớ’. Những cộng đồng nên hành động để trở nên thân thiện hơn với chứng mất trí nhớ sẽ ít sợ hãi hơn và hiểu rõ hơn về bệnh mất trí nhớ, cũng như ít bị kỳ thị và phân biệt đối xử với những người mắc bệnh mất trí nhớ.

KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG: Tìm hiểu thêm thông tin và tải xuống bộ công cụ để giúp các doanh nghiệp, tổ chức và chính quyền địa phương trở nên thân thiện hơn với chứng mất trí nhớ www.dementia.org.au/dementia-action-week

NHỮNG PHÁT NGÔN VIÊN: Có các cuộc phỏng vấn với các đại diện của Dementia Australia, những người ủng hộ Dementia Australia, những người có kinh nghiệm sống về chứng mất trí nhớ và các Cố vấn Y tế Danh dự của Dementia Australia. Hình ảnh và đoạn phim video cũng có sẵn theo yêu cầu.

A welcome message from Ita Buttrose AC OBE – Dementia Action Week 2023

Tuần hành động chứng mất trí nhớ là gì?

Tuần lễ Hành động về Chứng mất trí nhớ là một chiến dịch lãnh đạo, nâng cao nhận thức và vận động chính do Dementia Australia chủ trì với tư cách là cơ quan cao nhất dành cho những người mắc chứng mất trí nhớ, gia đình và người chăm sóc họ. Tuần lễ Hành động về Chứng mất trí nhớ năm 2023 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 9, bao gồm Ngày Alzheimer Thế giới vào Thứ Năm ngày 21 tháng 9.

Khoảng 2/3 số người mắc chứng mất trí nhớ sống trong cộng đồng. Việc thiếu kiến thức và hiểu biết về chứng mất trí nhớ có thể khiến những người mắc chứng mất trí nhớ phải chịu sự kỳ thị và phân biệt đối xử trong cộng đồng. Tuần hành động về chứng mất trí nhớ này, chúng tôi khuyến khích mọi người hành động ngay bây giờ để làm cho cộng đồng của chúng ta trở nên thân thiện hơn với chứng mất trí nhớ.

Sáng kiến Dementia Australia này đã nhận được tài trợ từ Chính phủ Úc.

Dementia Australia là nguồn thông tin, giáo dục và dịch vụ đáng tin cậy cho khoảng hơn 400,000 người Úc mắc chứng mất trí nhớ và hơn 1.5 triệu người tham gia chăm sóc họ. Chúng tôi ủng hộ sự thay đổi tích cực và hỗ trợ nghiên cứu quan trọng. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi chứng mất trí nhớ và giúp họ có thể sống tốt nhất có thể. Cho dù bạn bị ảnh hưởng bởi chứng mất trí nhớ hay bạn là ai, chúng tôi luôn ở đây vì bạn.

Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Đường dây Trợ giúp Bệnh mất trí nhớ Quốc gia theo số 1800 100 500. Có sẵn dịch vụ thông dịch viên. Đường dây Trợ giúp Bệnh mất trí nhớ Quốc gia được Chính phủ Úc tài trợ. Những người tìm kiếm thông tin cũng có thể truy cập dementia.org.au. (NQ)