Từ 24/1: Bộ xét nghiệm RAT miễn phí cho hàng triệu người sở hữu thẻ ưu đãi


Chính phủ Liên bang đã tiết lộ khi nào các xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT –Rapid Antigent Test) được miễn phí sẽ được cung cấp cho hàng triệu người Úc.

Những người đủ điều kiện có thể nhận 10 bộ dụng cụ xét nghiệm từ tiệm thuốc tây địa phương của họ 3 tháng một lần. Hình Getty

Các xét nghiệm đã có sẵn, được miễn phí cho những người tiếp xúc gần với một trường hợp COVID-19 đã được xác nhận hoặc có các triệu chứng của virus, tại các trung tâm xét nghiệm do tiểu bang điều hành.

Nhưng từ ngày 24 tháng 1, hơn 6 triệu người sẽ có thể nhận bộ xét nghiệm tại nhà từ các tiệm thuốc tây, nếu họ có thẻ Commonwealth Concession Card (Thẻ Ưu Đãi Thịnh Vượng Chung Úc) đủ điều kiện.

Điều này có nghĩa là những người có Thẻ Sức khỏe Người cao niên thuộc Thịnh Vượng Chung Úc, Thẻ Vàng, Thẻ Trắng hoặc Thẻ Cam của Bộ Cựu chiến binh, Thẻ Chăm sóc Sức khỏe, Thẻ Y tế Thu nhập thấp và Thẻ Pension, thì không phải trả một xu.

Để nhận các xét nghiệm, bạn sẽ phải trực tiếp đến một hiệu thuốc có tham gia và xuất trình thẻ Commonwealth Concession Card của bạn.

Một nhân viên sẽ xác minh tính đủ điều kiện của bạn và kiểm tra rằng bạn đã không vượt quá giới hạn của các xét nghiệm nhanh dành cho mỗi người.

Những người đủ điều kiện có thể truy cập tối đa 10 xét nghiệm nhanh trong khoảng thời gian 3 tháng hoặc tối đa 5 trong khoảng thời gian 1 tháng, theo Bộ Y tế.

Bất kỳ ai có đủ điều kiện để nhận xét nghiệm miễn phí vì họ là người tiếp xúc gần gũi và hoặc có các triệu chứng COVID không nên đến tiệm thuốc tây để nhận xét nghiệm, thay vì đến trung tâm xét nghiệm do tiểu bang điều hành. (NQ)