TRƯỜNG VIỆT NGỮ HỒNG BÀNG: THÔNG BÁO NHẬN HỌC SINH NIÊN KHÓA 2023


TRƯỜNG VIỆT NGỮ HỒNG BÀNG -VVAV- HONG BANG VES

Phone: 0431 697 006 – Email: truonghongbang@gmail.com – ABN 45 366 706 953

(MOVELLE PS CAMPUS- GUM RD- KINGS PARK- VIC 3021)

THÔNG BÁO NHẬN HỌC SINH NIÊN KHÓA 2023

Trường Việt Ngữ Hồng Bàng xin Thông Báo:

Trường Việt Ngữ Hồng Bàng nhận ghi danh học sinh từ Lớp Vỡ Lòng/Mẫu Giáo (4 tuổi) đến Lớp 10 – Niên Khoá 2023.

Xin quý phụ huynh đến ghi danh cho con em mình  theo thời điểm dưới đây:

Thời Gian: Chiều Chủ Nhật 29/01/2023

Từ 2 đến 4 giờ 30 Và Các Chiều Chủ Nhật Kế Tiếp

Địa Điểm:  TRƯỜNG TIỂU HỌC MOVELLE

39 GUM ROAD- KINGS PARK- VIC 3021

Phụ huynh cũng có thể điện thoại số 0431 697 006 hay gởi thư điện tử/email: 

truonghongbang@gmail.com để ghi danh, giữ chỗ cho con em mình.

Muốn biết thêm chi tiết, xin điện thoại  Lý Bá Phù số 0431 697 006.

Chân thành cảm tạ toàn thể Phụ Huynh đã  hết lòng tiếp tay với giáo chức và nhà truờng để dạy Tiếng Việt cho con em mình

Trân trọng

Lý Bá Phù

Hiệu Trưởng

17/01/2023