Tính phí sai: Telstra trả lại $1.73 triệu cho khách hàng và bị phạt $506,000


Vấn đề có thể đã “gây ra căng thẳng và đau khổ đáng kể” cho hàng nghìn khách hàng bị tính phí quá cao, mặc dù công ty đã được cảnh báo trước đó.

Theo điều tra của Cơ quan Truyền thông và Truyền thông Úc (ACMA), Telstra đã buộc phải hoàn trả cho hàng nghìn khách hàng tổng số tiền $1.73 triệu đôla sau khi tính phí quá cao.

Telstra cũng đã chịu khoản phạt $505,160 từ ACMA vì không tuân theo các chỉ đạo trước đó của cơ quan quản lý.

Cuộc điều tra của họ cho thấy Telstra đã phát hành hóa đơn không chính xác cho hơn 11,600 khách hàng, trong đó có 4,400 người được cấp hóa đơn không chính xác, mặc dù ACMA đã ban hành chỉ đạo chính thức cho công ty để tuân thủ các quy tắc về tính chính xác của hóa đơn.

Sự việc được đưa ra sau khi ACMA chỉ đạo Telstra tuân thủ các nghĩa vụ về tính chính xác của hóa đơn sau khi một cuộc điều tra vào năm 2020 cho thấy họ đã tính phí quá cao hơn 10,000 khách hàng gần $2.5 triệu đôla trong khoảng thời gian 12 năm.

Hơn 8,000 khách hàng của Telstra bị ảnh hưởng đã bị tính phí chung hơn $1.2 triệu đôla cho các dịch vụ broadband mang thương hiệu Belong sau khi họ chuyển sang một công ty viễn thông khác, với một số khách hàng thậm chí còn bị tính phí nhiều hơn một lần.

Các khách hàng khác của Telstra đã bị tính phí thiết lập gói cước internet không còn được áp dụng hoặc bị tính phí quá nhiều cho các dịch vụ điện thoại khác.

Telstra đã tự báo cáo các lỗi xảy ra từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 10 năm 2021, cho ACMA và cam kết hoàn lại tiền một cách độc lập.

Telstra cho biết lỗi này xảy ra do một số vấn đề với hệ thống nội bộ.

Bao gồm vấn đề chuyển dữ liệu giữa hệ thống quản lý quan hệ khách hàng và hệ thống thanh toán, lỗi xử lý thủ công và hướng dẫn nhân viên không cập nhật.

Theo Bộ luật Bảo vệ Người tiêu dùng Viễn thông (TCP), các nhà viễn thông phải có khả năng xác minh và chứng minh rằng các khoản phí được lập hóa đơn là chính xác.

Những trái ngược khác về việc tuân thủ có thể dẫn đến việc ACMA bắt đầu tiến hành tố tụng chống lại Telstra tại Tòa án Liên bang. (NQ)