Chính phủ Albanese công bố nội các mới; DANH SÁCH toàn bộ các Tổng trưởng


Theo thông báo của Thủ tướng Albanese, ông Richard Marles sẽ là Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng. Bà Penny Wong sẽ là Lãnh đạo Thượng viện kiêm Tổng trưởng Ngoại giao Úc.

Thủ tướng Anthony Albanese đã bổ nhiệm kỷ lục 10 phụ nữ trong nội các mới. Hình AP

Tân thủ tướng Úc, ông Anthony Albanese, ngày Thứ Ba 31/5 đã công bố nội các mới sau khi Lao động của ông tuyên bố giành được 77 ghế trong Hạ viện để có quyền tự thành lập chính phủ.

Các thành viên trong nội các mới của Úc, bao gồm 10 phụ nữ, sẽ tuyên thệ vào sáng ngày 1/6.

Theo thông báo của Thủ tướng Albanese, ông Richard Marles sẽ là Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng. Bà Penny Wong sẽ là lãnh đạo Thượng viện kiêm Tổng trưởng Ngoại giao Úc. Ông Don Farrell sẽ là phó lãnh đạo Thượng viện kiêm Tổng trưởng Thương mại và Du lịch.

Tiến sỹ Jim Chalmers sẽ là Tổng trưởng Ngân khố, trong khi Thượng nghị sỹ Katy Gallagher sẽ là Tổng trưởng Tài chính, kiêm Tổng trưởng Dịch vụ công và Tổng trưởng Phụ nữ. Bà Clare O’Neil sẽ là Tổng trưởng Nội vụ và An ninh mạng, và ông Murray Watt sẽ là Tổng trưởng Nông nghiệp.

Anthony Albanese đã tiết lộ nội các mới của chính phủ Lao động. Hình AAP

Ông Tony Burke sẽ là lãnh đạo Hạ viện, đồng thời là Tổng trưởng Việc làm và Quan hệ Lao động và Tổng trưởng nghệ thuật. Ông Mark Butler sẽ là phó lãnh đạo Hạ viện và Tổng trưởng Y tế và Chăm sóc người cao tuổi.

Ông Chris Bowen sẽ là Tổng trưởng Biến đổi khí hậu và Năng lượng. Bà Tanya Plibersek sẽ là Tổng trưởng Môi trường và Nước.

Bà Catherine King sẽ là Tổng trưởng Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Phát triển khu vực và Chính quyền địa phương. Bà Linda Burney sẽ là Tổng trưởng Người Úc bản địa.

Bà Amanda Rishworth sẽ là Tổng trưởng Các dịch vụ xã hội, trong khi ông Bill Shorten sẽ là Tổng trưởng về Chương trình Bảo hiểm Người khuyết tật Quốc gia và Dịch vụ Chính phủ.

Trước đó cùng ngày, phát biểu trong cuộc họp kín của Lao động lần đầu tiên kể từ khi trở thành Thủ tướng, ông Albanese cam kết sẽ đưa ra kế hoạch ngân sách vào tháng 10 tới, đồng thời sẽ trình ra quốc hội một đạo luật về Ủy ban phòng chống tham nhũng liên bang trong năm nay.

Tân Thủ tướng Úc khẳng định chính phủ mới của ông sẽ thực hiện một loạt các chính sách nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân trước áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao, bảo đảm việc làm, giảm gánh nặng chi phí trông giữ trẻ cho các gia đình, củng cố hệ thống y tế, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, cũng như thúc đẩy ngành sản xuất tiến tiến trong nước để tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, và tăng cường các biện pháp ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu./. (T/H, NQ, VN+)

Danh sách toàn bộ các Tổng trưởng trong Chính phủ Albanese

Jim Chalmers – Tổng trưởng Ngân khố

Penny Wong – Lãnh đạo Thượng viện kiêm Tổng trưởng Ngoại giao

Richard Marles – Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng

Tanya Plibersek – Tổng trưởng Môi trường và nước

Jason Clare – Tổng trưởng Giáo dục

Katy Gallagher – Tổng trưởng Tài chánh, Dịch vụ Cộng đồng và Phụ nữ

Mark Dreyfus – Tổng trưởng Tư pháp và Thư ký Nội các

Tony Burke – Tổng thư ký Quốc hội và Tổng trưởng Lao động và Nghệ thuật

Don Farrell – Tổng trưởng Du lịch và Bộ trưởng Đặc biệt của Chính phủ

Clare O’Neil – Tổng trưởng Nội vụ

Amanda Rishworth – Tổng trưởng Dịch vụ xã hội

Bill Shorten – Tổng trưởng Khuyết tật và Dịch vụ Chính phủ

Mark Butler – Tổng trưởng Y tế và Dịch vụ Cao niên

Chris Bowen – Tổng trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng

Catherine King – Tổng trưởng Cơ sở hạ tầng, giao thông, phát triển khu vực và chính quyền địa phương

Madeleine King – Tổng trưởng Tài Nguyên và Bắc Úc

Brendan O’Connor – Tổng trưởng Kỹ năng và Đào tạo

Murray Watt – Tổng trưởng Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp và Quản lý Khẩn cấp

Linda Burney – Tổng trưởng Thổ dân Úc

Julie Collins – Tổng trưởng Gia cư, Người vô gia cư và Tiểu thương

Michelle Rowland – Tổng trưởng Thông tin

Ed Husic – Tổng trưởng Kỹ nghệ và Khoa học)

Stephen Jones – Phó Ngân khố kiêm Tổng trưởng Dịch vụ Tài chánh

Anne Aly – Tổng trưởng Giáo dục Mầm non và Thanh niên

Kristy McBain – Tổng trưởng Phát triển Nông thôn, Chính quyền Địa phương và Lãnh thổ

Andrew Giles – Tổng trưởng Di trú, Quốc tịch và Đa văn hóa

Matt Keogh – Tổng trưởng Cựu chiến binh và Nhân viên Quốc phòng

Pat Conroy – Tổng trưởng Kỹ nghệ Quốc phòng và Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương

Anika Wells – Tổng trưởng Thể thao và Chăm sóc Cao niên