Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thử nghiệm kiểm dịch tại nhà bắt đầu tại Victoria

Các thử nghiệm kiểm dịch tại nhà sẽ bắt đầu đối với khoảng 200 người Victoria đã được tiêm chủng bị mắc kẹt ở New South Wales.

Các nhân viên cảnh sát tuần tra và kiểm tra giấy phép nhập cảnh tại một trạm kiểm soát biên giới Victoria. (Hình Getty)

Những người Victoria đã cư trú trong khu vực chính quyền địa phương NSW gần biên giới trong ít nhất hai tuần từ Thứ Tư ngày 25 tháng 8 đến Thứ Tư ngày 8 tháng 9 sẽ có thể nộp đơn xin giấy phép trở về nhà.

Việc miễn trừ sẽ mở ra trong 7 ngày kể từ trưa Thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 và đóng vào lúc 18 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9.

Ông Andrews cho biết có tới 6,000 người Victoria đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia các thử nghiệm kiểm dịch tại nhà.

Ông cho biết, sẽ có một khuôn khổ để kiểm tra mọi người, nhưng công nghệ nhận dạng khuôn mặt được bật đèn xanh nhưng vẫn chưa cần thiết vì những người tham gia được coi là có rủi ro tương đối thấp.

Những người Victoria trở về nhà, sẽ cần cung cấp bằng chứng về nơi cư trú chính của họ ở Victoria, bằng chứng về kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính 48 giờ trước khi họ đến và họ đã tiêm ít nhất là một liều văc-xin của Covid.

Những người nộp đơn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng, chẳng hạn như biên lai và hồ sơ đăng ký QR, để chứng minh họ đã ở trong khu vực biên giới và duy trì giao tiếp xã hội tối thiểu khi ở NSW.

Họ sẽ có thể nộp đơn xin miễn để hồi hương thông qua trang mạng Service Victoria hoặc ứng dụng di động và các ứng dụng sẽ được thẩm định trong vòng 72 giờ.

Những ứng viên thành công sẽ được yêu cầu lái xe trực tiếp về nhà, chỉ dừng lại để kiểm tra thêm trên đường đi và sau đó cách ly tại nhà của họ trong 14 ngày.

Bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình cũng phải kiểm dịch và việc tuân thủ từ các nhân viên có thẩm quyền sẽ giúp bảo đảm những người trở về tuân thủ các nghĩa vụ kiểm dịch của họ.

Ông Andrews nói: “Thật là đau lòng khi có những người bị cấm vào tiểu bang của chúng ta, nhưng đây là bước đầu tiên thực sự quan trọng”. (NQ)