THÔNG BÁO: Thư Ông Nguyễn Thế Phong Báo Tạm Thời Ngưng Các Chức Vụ Trong Cộng Đồng

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo các Hội đoàn, Đoàn thể,
  • Thành viên Hội Cựu Quân Nhân Victoria,
  • Giới truyền thông báo chí,
  • Cùng toàn thể Đồng Bào.

Vào ngày 26 tháng 7 năm 2021 chúng tôi đã nhận được điện thư của ông Nguyễn Thế Phong báo cho biết vì tình trạng sức khỏe và lời khuyên của bác sĩ, ông sẽ nghỉ để dưỡng bệnh và kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 ông Phong sẽ tạm thời ngưng cả các chức vụ trong cộng đồng:

  • Trưởng ban quản trị Đền thờ quốc tổ.
  • Chủ tịch hội đồng quản trị của Viện bảo tàng.

Ông Phong sẽ ngưng các chức vụ trên cho đến ngày 26 tháng 10 năm 2021, khi bác sĩ chứng nhận bình phục.

Chúng tôi xin được kính báo để quý vị tường.

Chúng tôi nhân cơ hội này chúc ông Nguyễn Thế Phong sớm ngày bình phục và mọi điều tốt đẹp. Cộng đồng sẵn sàng hỗ trợ nhằm giúp đỡ ông sớm ngày bình phục.

Khi nào bình phục, xin ông vui lòng cho chúng tôi biết.

Trân trọng kính báo,

Nguyễn Văn Bon

Chủ tịch CĐNVTD-VIC

28-07-2021