Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông báo số 7 của Ủy ban Vận động và Tổ chức Bầu cử BCH CĐNVTD/VIC Nhiệm kỳ 2022-25


Melbourne ngày 08-09-2022

Thông báo số 7

Ủy-ban Vận-động và Tổ-chức Bầu-cử

Ban Chấp-hành Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria nhiệm-kỳ 2022-2025

Kính thưa quý vị,

A. Tiếp theo tinh thần Thông báo số (1) số (2) về trường hợp ứng cử vào Hội đồng Cố vấn và Giám sát (HĐTV&GS), cùng Thông báo số (6) đã công bố danh sách các ứng viên đợt I. Nay chúng tôi chính thức cập nhật thêm danh sách viên đợt II và cũng là danh sách kết thúc các ứng cử viên vào HDTVGS nhiệm kỳ 2022-2025 như sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo do Hội Bonsai đề cử

2. Ông Nguyễn Việt Long do Gia đình Hải quân Victoria đề cử

3. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa do Gia đình Điạ phương quân và Nghĩa quân đề cử thay thế ông Nguyễn Văn Thịnh theo thư xin thay đổi ngày 30-8-2022 của Hội đoàn này

4. Ông Hải Bùi do Hội Người Việt Kết nối và Tương trợ đề cử

5. Tiến sĩ Lê Thiện Phúc do Hội thấp khớp Victoria đề cử

6. Ông Lý Công Thạch do Gia đình Đồng Đế Victoria đề cử

7. Bà Nguyễn Thụy Hồng Cúc do Liên minh Dân chủ Việt Nam Victoria đề cử

8. Bà Hoàng Kim Ánh do Hiệp hội Hoà hợp và Liêm chính Cộng đồng đề cử

9. Ông Trần Khánh Dư do Gia đình Phật giáo Hoà hảo đề cử

10. Ông Nguyễn Hoàng Nhân do Hội Cựu Sinh viên Sĩ Quan Thủ đức đề cử.

B. Nhắm mục đích thuận tiện cho đồng bào ở Springvale và các vùng phụ cận, chúng tôi xin thông báo về điạ điểm bầu cử trước định đặt ở For Life Medical Centre nay đã dời sang Chùa Hoa Nghiêm, 442-448 Springvale Rd, Springvale South VIC 3172. Vậy xin thông báo lại các điạ điểm bầu cử như sau:

1. LALOR: St Luke’s Catholic Church

1A David Street. LALOR. VIC 3075.

2. FAWKNER: Chùa Quảng Đức

105 Lynch Road, Fawkner, VIC 3060.

3. SPRINGVALE: Chùa Hoa Nghiêm

442-448 Springvale Rd, Springvale South VIC 3172.

4. RICHMOND: Hội Phụ nữ Việt Úc

30-32 Lennox St. Richmond. VIC 3121.

5. FOOTSCRAY: Văn phòng Cộng Đồng

1/56 Nicholson Street. Footscray 301.1

6. ST. ALBANS: Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng( ĐTQT)

90 Knight Ave. Sunshine North. VIC 3020.

C. Cũng xin nhắc thêm, kính mời đồng bào nhớ tham dự hai buổi nói chuyện của các liên danh tranh cử tại:

  • The Salvation Army Hall, số 5 View Road. Springvale, từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 10-09-2022.
  • Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng (ĐTQT) số 90 Knight Avenue. North Sunshine, từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 11-09-2022.

Trân trọng

Trưởng ban Vận động và Tổ chức Bầu cử

Nguyễn Bình