Sunday, December 10, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

THÔNG BÁO: Phiên Họp Bàn Về Những Sinh Hoạt Sắp Tới.


Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể,
  • Giới truyền thông báo chí
  • Cùng toàn thể đồng bào.

Kính thưa quý vị,

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria trân trọng kính mời quý hội đoàn, đoàn thể cùng đồng bào đến tham dự buổi họp do cộng đồng tổ chức.

Chương trình nghị sự của buổi họp gồm có những phần như sau:

  • Bàn về cách thức hỗ trợ cộng đồng Ukraine.
  • Cách thức phản đối trụ sở ban giao thương mại của csvn tại Brooklyn.
  • Phương cách chống lại những buổi trình diễn có ca sĩ từ Việt Nam sang.
  • Diễn tiến về lá cờ vàng của chúng ta bị giữ tại sân vận động AAMI Park.

Phiên họp này sẽ được tổ chức tại Đền Thờ Quốc Tổ (90 Knight Avenue, North Sunshine 3020), vào ngày Thứ Bảy, ngày 5 tháng 3 năm 2022, vào lúc 1:00 – 3:00 giờ chiều.

Trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng tham dự, mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi Nguyễn Văn Bon qua số điện thoại 0411 616 453.

Trân trọng kính mời.

Nguyễn Văn Bon

Chủ tịch, CĐNVTD-VIC