Sunday, May 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo: Lễ Tưởng Niệm các vị Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân và Hồ Thái Bạch


Melbourne ngày 25 tháng 12 năm 2022

Kính thưa:

 • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
 • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
 • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
 • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
 • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin trân trọng kính mời quý vị tham dự Lễ Tưởng Niệm các vị anh hùng dân tộc đã vị quốc vong thân sau đây:

 • Ông Trần Văn Bá
 • Ông Lê Quốc Quân
 • Ông Hồ Thái Bạch

Lễ Tưởng Niệm có mục đích tưởng nhớ các vị anh hùng và đề cao tinh thần đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do dân chủ, và có các chi tiết như sau:

 • Ngày: Chủ Nhật, 08/01/2023
 • Thời gian: 1:30 – 16:00 giờ chiều
 • Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng (Đền Thờ Quốc Tổ), 90 Knight Avenue, Sunshine North

Sự tham dự đông đủ của quý vị sẽ tăng thêm phần long trọng cho buổi lễ. Mọi chi tiết xin quý vị hãy liên lạc với ông Nguyễn Thế Thái 0416 023 250.

Trân trọng kính báo,

TM BCH CĐNVTD-VIC

Phó Quốc Vân

Tổng Thư Ký