Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo Ghi Danh Lớp Việt Ngữ 2022 -VSL Trung Tâm Collingwood

(góc đường Cromwell St. và McCutcheon’s Way Vic 3066,  Melway 2C G9)


Trường Ngôn Ngữ Victoria (VSL) Trung Tâm Collingwood là một trường công với đội ngũ giáo viên tốt nghiệp sư phạm tại Úc có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt. Chương trình giảng dạy cho các lớp được soạn đúng theo chương trình hiện hành của Bộ Giáo Dục Victoria.

Trung Tâm VSL Collingwood khai giảng niên khóa 2022 cho các lớp Việt Ngữ từ Mẫu Giáo đến lớp 12 VCE (Việt 1 & Việt 2) vào sáng Thứ Bảy ngày 05/02/2022. 

Hằng năm, trường có nhiều học sinh đạt điểm VCE rất cao (Top Scorers) trong các kỳ thi VCE tiếng Việt. Năm 2017, 2018, 2019, 2020 trong các kỳ thi VCE môn Tiếng Việt Ngôn Ngữ Thứ Nhất (First Language) và Tiếng Việt Ngôn Ngữ Thứ Hai (Second Language), Trung Tâm VSL Collingwood có nhiều học sinh đạt điểm 40+ trong số đó có những em đạt điểm 47 và 48.

Các em du học sinh nếu đang học ở một trường công (government school) khi ghi danh học tiếng Việt tại trường VSL sẽ được miễn học phí.  

Kính mời quý phụ huynh ghi danh online qua trang mạng https://www.vsl.vic.edu.au/enrol/

Hoặc đến ghi danh tại văn phòng VSL Collingwood góc đường Cromwell St. và McCutcheon’s Way Vic 3066, Melway 2C G9 vào các ngày Thứ Bảy từ 9:00 am-12:20 pm

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: 

Cô Vanda, Ph: 9348 1720 (sáng Thứ Bảy)

Email: central1@vsl.vic.edu.au

Hoặc: Cô Tuyết: 0411 554 024 -Cô Diễm: 0422 354 675