Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo CĐNVTD/VIC: Thành Lập Vườn Rau Cộng Đồng


Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể,
  • Thành viên hội cựu quân nhân,
  • Giới truyền thông báo chí,
  • Cùng toàn thể đồng bào.

Nhằm mục đích khuyến khích tái sinh hoạt trong cộng đồng sau thời gian dài cách ly vì đại dịch, Cộng Đồng nhờ hội Bonsai thực hiện chương trình trồng rau, hoa, tại Đền Thờ.

Sinh hoạt này nhằm mục đích giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi nạn đại dịch Coronavirus.

Vì những giới hạn vẫn còn được áp dụng, mong quý vị ghi tên trước bằng tin nhắn cho số điện thoại bên dưới.

Mọi chi tiết xin quý vị hãy liên lạc với chúng tôi Nguyễn Thế Thái qua số điện thoại 0416 023 250.

Trân trọng kính báo,

Nguyễn Văn Bon.

Chủ tịch CĐNVTD-VIC