Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo: Bổ nhiệm nhân sự trưởng và phó ban


THÔNG BÁO

V/v: Bổ nhiệm nhân sự trưởng và phó ban

Melbourne, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria xin trân trọng thông báo đến quý vị quyết định bổ nhiệm nhân sự như sau:

  1. Cô Bùi Yến nhận vai trò Trưởng Ban Giáo Dục. Cô Yến hiện là giáo viên trường Việt Ngữ Lạc Hồng sẽ giúp Cộng Đồng kết nối với các trường Việt ngữ nhằm khuyến khích con em chúng ta trau dồi tiếng Việt.
  2. Ông Nguyễn Công Hà nhận vai trò Trưởng Ban Thông Tin.
  3. Cô Nghiêm Lệ nhận vai trò Phó Ban Văn Nghệ. Cô Nghiêm Lệ là một ca sĩ với khả năng tổ chức các sinh hoạt văn nghệ Cộng Đồng và đã có rất nhiều đóng góp cho Cộng Đồng.
  4. Luật Sư Nguyễn Tân Hải đã là Trưởng Ban Pháp Lý, nay kiêm nhiệm vai trò Trưởng Ban Phát Triển Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng.
  5. Ông Nguyễn Thi Giám Đốc và Điều Hợp Viên Chương Trình An Sinh Xã Hội. Ông Thi là người có kinh nghiệm làm việc xã hội. Ông Thi làm việc trực tiếp với Ông Chủ tịch Cộng Đồng Nguyễn Quang Duy.

Quyết định bổ nhiệm có giá trị từ ngày 27/11/2023.

Trân trọng kính báo.

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch